👉 Інтроспекція в психології, метод інтроспекції свідомості

Інтроспекція

інтроспекція – це метод свідомого самоспостереження. Назва походить від латинського (introspecto) і означає дивитися всередину. Інтроспекція і самоспостереження є синонімами і обидва ці методи застосовуються в психологічних дослідженнях. Важливість даного методу неможливо переоцінити, оскільки з його допомогою можливо поглиблено навчитися сприймати дійсність і тоді перед індивідом розкривається його свідомість і інтуїція. Зайвої інтроспекцією мають шизофреніки, у них відбувається заміна реального світу власним внутрішнім світом.

Метод інтроспекції в психології використовується для спостереження людиною власних психічних процесів і проводиться без допомоги яких-небудь інструментів або коштів, тільки за допомогою власної свідомості.

Інтроспекція в психології це дуже докладне пізнання і вивчення індивідом власних думок, почуттів, переживань, діяльності розуму, образів, установок і так далі. Метод інтроспекції в психології заснував Дж. Локк.

Інтроспекція – це суб'єктивний аналіз, в якому людина не прагне до самоосуду, ніж цей метод і відрізняється від докорів сумління.

Інтроспекція в філософії це спосіб самоспостереження, на якому ґрунтується ретроспективна філософія для досягнення рефлекторного звільнення свідомості і ієрархії почуттів в будові особистості. Занадто сильне самокопання або схильність до поглибленого самоаналізу можуть сприяти формуванню підозрілого ставлення до інших особистостей і до всього навколишнього світу. Дуалістична філософія поділяє матеріальну природу і духовну (свідомість), тому інтроспекція в філософії це основа психологічної методології. Вона мала величезне значення для численної кількості філософів: Дж. Локка, Дж. Берклі, Т. Гоббса, Д. Юма, Дж. Мілля та інших. Всі вони вважали свідомість результатом внутрішнього досвіду, а наявність почуттів і переживань свідчило про знаннях.

метод інтроспекції

Інтроспекція і самоспостереження дуже корисні в пізнанні людиною самої себе, своєї діяльності. Метод самоспостереження досить практичний, так як не потребує додаткових інструментах і стандартах. Він має велику перевагу перед іншими методами, оскільки ніхто і ніяким іншим способом не може пізнати людину набагато краще, ніж він себе сам.Разом з великою перевагою є також недоліки, основними з яких є суб'єктивність і необ'єктивність.

Інтроспекція в психології це був самий застосовуваний метод дослідження до 19 століття. Психологи того часу користувалися наступними догматами: процеси свідомості неможливо пізнати якимось чином ззовні, вони можуть відкриватися тільки самому суб'єкту спостереження.

Методом інтроспекції займався Дж. Локк, який також виділив в процесах пізнання два види: спостереження предметів зовнішнього світу і рефлексію (самоаналіз, спрямований на переробку інформації, отриманої від зовнішнього світу).

Метод інтроспекції свідомості має певні можливості і має обмеження. В процесі застосування самоаналізу можуть виникнути проблеми. Даним методом в достатній мірі володіють не всі люди, тому їх необхідно спеціально навчати методу. Сприйняття і психіка дітей зовсім не налаштовані на те, щоб досліджувати самих себе таким способом.

Інтроспекція свідомості функціонально марна і її результати суперечливі. Найбільшим мінусом самоаналізу є його суб'єктивність.Причини обмежень можуть бути різними. Неможливість одночасно виконувати процес інтроспекції і спостереження за цим процесом, а можна спостерігати тільки загасаючий процес.

Інтроспекції складно розкрити причинно-наслідкові зв'язки з свідомої сфери. Рефлексія самоспостереження сприяє спотворення або зникнення даних свідомості.

Метод інтроспекції свідомості може мати окремі незалежні варіанти.

Види інтроспекції: аналітичний, систематичний і феноменологічний.

Аналітична інтроспекція в психології це сприйняття речей за допомогою структурних елементарних почуттів. Прихильники такого погляду називаються структуралистами. Згідно структуралізму більшість предметів зовнішнього світу, які сприймаються людиною, є комбінаціями відчуттів.

Систематична інтроспекція є методом опису свідомості, за допомогою пережитих образів і відчуттів. Вона відстежує основні стадії розумових процесів, ґрунтуючись на ретроспективному звіті. Це метод ментального самоаналізу, який вимагає від особистості її високоорганізованого самоспостереження.

Прихильники даного методу поділяють свідомість на базові процеси і їх самоспостереження. Проблемою самоспостереження є те, що тільки одна людина може спостерігати за відкритими йому процесами, інші не здатні оцінити його думки. Самоспостереження звернено до продуктів свідомих процесів, а не до закономірним зв'язкам.

Феноменологічна інтроспекція свідомості була розроблена в гештальтпсихології, вона характеризується описом психічних феноменів в їх цілісності і безпосередності випробуваного. Даний метод виходить з методу внутрішнього сприйняття, він активно використовувався в описовій психології, а потім в гуманістичної психології.

Метод інтроспекції часто застосовується для збору первинних даних і перевірки гіпотез. Його застосовують виключно для отримання даних, але не їх інтерпретації.

Самоспостереження проводиться за найпростішими процесами психіки: відчуттями, асоціаціями та уявленнями. Самозвіт не потребує допоміжних інструментах або цілях. До уваги береться виключно факт самоспостереження, який потім буде проаналізовано.Про інтроспекції можна сказати, як про наявність усвідомленого переживання і звіту про нього. Таке визначення дав В. Вундт. Він вважав, що безпосередній досвід людини має вплив на предмет психології, проте, відрізняв внутрішнє сприйняття від інтроспекції. Внутрішнє сприйняття має власну цінність і до науки його не можна віднести.

Інтроспекція в психології

Раніше даний метод зізнавався не тільки основним, але і єдиним. Таке переконання грунтувалося на двох безперечних фактах: фундаментальну властивість свідомих процесів безпосередньо репрезентувати суб'єкту; закритості цих же процесів для спостерігача ззовні.

Інтроспекція в психології це метод самоспостереження, аналізу, вивчення психічних процесів шляхом індивідуального спостереження за функціонуванням власної психіки. Інтроспекція, як метод має деякі особливості. Вона може проводитися тільки однією людиною над самим собою, щоб дізнатися, що відчуває інша людина, потрібно представити самого себе на місці цієї людини, побачити себе в тих же умовах і поспостерігати за власним станом, за своїми реакціями і зробити висновки про відчуття, думках і почуттях іншої людини.Оскільки самоспостереження це особлива діяльність, вона вимагає тривалого вправи в ній.

У методі відзначаються вагомі переваги, раніше їм зраджували велику цінність. Вважалося, що свідомість прямо відображає слідчо-причинний зв'язок в психічних явищах, тому положення психології визнавалося, як більш легке, на противагу іншим наукам, яким доводиться ще вишукувати причинні зв'язку.

Інтроспекція представляє психологічні факти, як вони є, і цим психологія також дуже відрізняється від інших наук.

Використання інтроспекції підкріплювалося судженнями про особливі переваги даного методу. Психологія в кінці XIX в. здійснила великий експеримент, перевірку можливостей самоспостереження. У багатьох випадках вивчалися не факти свідомості, як вони є в життєвих обставинах, що також представляє не менший інтерес, але лабораторні експерименти, які проводилися в вимогливо контрольованих обставин і умов.

Найсуворіші інтроспекціоністів ускладнювали свої експерименти додатковими вимогами. Вони орієнтувалися на виділення найелементарніших деталей свідомості (відчуттів і почуттів).Випробовувані зобов'язувалися уникати термінів, які описували б зовнішні об'єкти і говорити тільки про почуття, викликаються цими об'єктами, про якість викликаних відчуттів, якщо звучала відповідь в термінах відчуттів – це помилка стимулу. За ступенем розвитку експериментів виникали великі прогалини і труднощі. Все йшло до визнання недоцільності такої "експериментальної психології". Збиралися суперечливі результати, навіть у одного дослідника в роботі з абсолютно різними випробуваними.

Почали ставитися під сумнів і основні положення психології. Виявлялися такі змісту свідомості, такі елементи, які не могли розкладатися на деякі почуття або були показані в вигляді суми цих елементів. Також систематичне використання методу інтроспекції виявило нечувственного елементи свідомості, і почали виявлятися неусвідомлені причини окремих явищ свідомості.

Стало виходити, так що в психології, яка має в своєму розпорядженні таким унікальним методом інтроспекції, наростав криза. Причиною було те, що доводи на користь методу інтроспекції тільки на перший погляд виглядали вірними.І можливість роздвоєння свідомості виходить уявної, оскільки суворий нагляд за процесом власної діяльності тільки заважає її здійсненню або зовсім навіть її руйнує. Таким же руйнівним дією володіє рефлексія. Одночасне виконання двох різних видів діяльностей є можливим двома шляхами: швидкого перемикання з одного роду діяльності на інший, або в такому випадку, коли одна з діяльностей є порівняно простий або виробляється автоматично. З переконання, що інтроспекція також друга діяльність, виходить, що її можливості дуже обмежені.

Інтроспекція повного акту свідомості можлива, тільки якщо її переривати. Можливість роздвоєння свідомості також існує, але з деякими обмеженнями, воно зовсім неможливо при досконалої віддачі якоїсь діяльності або почуттям, і, у всякому разі, вносить спотворює вплив. Наприклад, коли людина робить щось і відразу спостерігає, як це виглядає. Виходить, що дані отримані шляхом застосування інтроспекції дуже невизначені, щоб грунтуватися на них. Самі прихильники цього методу інтроспекціоністів досить швидко усвідомили це.Вони помічали те, що їм доводилося спостерігати не настільки протікає процес, як тільки його згасаючий слід. Для того щоб сліди в пам'яті змогли зберігати ще більше можливу повноту, необхідно розкладати процес спостережуваних актів на більш дрібні частини. Таким чином, інтроспекція згодом перетворилася в "дробову" ретроспекцію.

Спроба за допомогою даного методу виявити причинні зв'язку у свідомості обмежується окремими прикладами довільних дій серед маси непояснених фактів (думок, почуттів) свідомості. З цього напрошується висновок, що якби було можна безпосередньо спостерігати причини психічних процесів, тоді і психологією ніхто б не займався. Вона була б абсолютно не потрібна. Затвердження того, що начебто метод самоспостереження демонструє пізнання про факти свідомості не спотворене, як вони є дійсно, може бути абсолютно неправильним в світлі даних про введення інтроспекції в процес дослідження. Роблячи по пам'яті навіть моментальний звіт про зовсім недавньому випробуваному досвіді, дослідник неминуче його спотворює, тому що він спрямовує свою увагу тільки на його певні аспекти.Особливо сильно викривляє є увагу спостерігача, який знає, чого саме він шукає. Людина зазвичай орієнтується за декількома фактами, тому без уваги залишаються інші сторони явища, які також можуть мати велику цінність.

Таким чином, практика застосування і глибоке обговорення методу інтроспекції виявили лінію фундаментальних недоліків даного методу. Недоліки виявилися настільки суттєвими, що вчені взяли під сумнів цілий метод і навіть разом з цим – предмет психології, який в той час був нероздільно пов'язаний з методом інтроспекції.

Like this post? Please share to your friends:
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: