👉 Експертизи синтонів-програми - Псіхологос

Експертизи синтонів-програми

Короткі витяги з експертиз основних курсів синтонів-програми:

 • "Правила Синтон мають загальну гуманістичну спрямованість, синтонів-програма не має будь-якого ідеологічного, етичного чи релігійного змісту". Експертиза курсу "Перший крок", 2001 р
 • "Методика тренінгу сприяє особистісному зростанню і може бути рекомендована для впровадження в роботу установ, які працюють з дітьми та молоддю". Експертиза курсу "Світ душі". 2001 р
 • "Активні психотехнічні вправи спрямовані на розвиток і вдосконалення емоційно-вольової структури особистості, комунікативних умінь, а також відносин любові і дружби, що особливо важливо для дітей і підлітків". Експертиза курсу "Любов і Дружба". 2001 р
 • "Психологічні сюжетно-рольові ігри спрямовані на розвиток і совершенствова¬ніе емоційно-вольової структури особистості, комунікативних умінь, а також поведе¬нія в складних мікросоціальних ситуаціях і ситуаціях межперсонального кризи". Експертиза курсу "Я і соціум". 2001 р
 • "Програмно-методичний комплекс" Синтон – програма "має чітко позначену гуманістичну мету – розвиток особистості старшокласників і студентів,реалізовану через рішення розвиваючих і виховних завдань, які зачіпають в основному мотиваційну, емоційну і моральну сферу особистості, а також сферу міжособистісних відносин і спілкування ". Експертний висновок на програмно-методичний комплекс" Синтон-програма "2002 р
 • "Синтон володіє унікальними внутрішніми можливостями для саморозвитку особистості кожного учасника". Експертиза НП "ЛІТ" 2003 р
 • "Синтон-програма не має ніякої ідеологічної, політичної і релігійної забарвлення, відповідають культурним нормам сучасної молоді, може бути використаний в роботі зі старшокласниками та студентами і стати додатковим фактором особистісного розвитку молоді". Експертиза тексту синтонів-програми, 2004

Всі експертизи були проведені профільними фахівцями відповідної кваліфікації.

 1. Експертиза Федерального науково-методичного центру по психотерапії та медичної психології. Експерт: заст. керівника Федерального науково-методичного центру по психотерапії та медичної психології МОЗ РФ, к.м.н., ст.н.с. Р.К. Назиров, 2001 г. (посилання)
 2. Експертний висновок на програмно-методичний комплекс "Синтон-програма".Експерт: зав. кафедрою психології БГУ, доктор психологічних наук, доцент І.А. Фурманов. 2002 г. (посилання)
 3. Експертиза "Синтон-програми". Виконано: Некомерційне Партнерство "Лабораторія інноваційних технологій". Експерт: кандидат педагогічних наук Е.В.Цікарішвілі, кандидат педагогічних наук К.Я.Молчанов. 2003 г. (посилання)
 4. Експертиза за підписом: в.о. зав. відділенням теоретичної і прикладної психології НДО, доктор психологічних наук, доцент Л.А. Пергаменщик. 2004 г. (посилання)

Діяльність Синтон детально обговорювалася фахівцями на конференції "Соціокультурний простір і просвіта. Ідеї 21 століття", що пройшла 14 грудня 2007 року в Будинку Вчених, в м.Москва. У резолюції конференції було зазначено:

"Представлений на конференції соціально-педагогічний і навчально-методичний комплекс" Синтон-програма "є однією з нових позитивних і конструктивних форм соціально-педагогічної освітнього і просвітницького процесу виховання молоді в сучасному російському соціумі. Учасники конференції позитивно оцінюють соціально-педагогічний і навчально-методичний комплекс "Синтон-програма", її освітню, виховну і просвітницьку роль ". (посилання)

Like this post? Please share to your friends:
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: